ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

Dr.Filiz ŞÜKRÜ GÜRBÜZ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Yardımcı Doçent

filizsukru@yahoo.com

EĞİTİM

 • Tekirdağ Tuğlacılar Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Tekirdağ
 • Universita Degli Federico Secondo, Napoli, İtalya (Tıp Fakültesi 4. Sınıfın İkinci Yarıyılında, Erasmus)
 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul (Tıp Doktoru)
 • Aleteia , School of Cognitive Therapy, Sicilya, İtalya (Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezi Yeme Bozuklukları Ünitesi)
 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul (Psikiyatri Uzmanı)
 • Commune Mentale Di Salute, Trieste, İtalya (Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezi Rehabilitasyon Ünitesi)

Marmara Üniversitesi: Kapıları Açık Psikiyatri Kliniği (1 yıl), Genel Psikiyatri Polikliniği (1 yıl), Adli Psikiyatri Polikliniği (6 ay), Özel Dal Poliklinikliği (6 ay), Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatrisi (6 ay), Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi (3 ay), Nöroloji (3 ay), Acil Tıp (1 ay)

Trieste, Commune Mentale Di Salute: Toplum Temelli Ruh Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi (1 ay)

Sicilya, Aleteia: Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezi Yeme Bozuklukluğu Ünitesi (1 ay)

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi: Alkol ve Madde Tedavi Merkezi Klinik ve Polikliniği (3 ay)

EK KLİNİK DENEYİMLER

PSİKOTERAPİ

 • Psikodinamik Psikoterapi: Prof.Dr Doğan Şahin, Klinik ve Süpervizyon Eğitimi
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (BDT): Prof.Dr.Mehmet Zihni Sungur, Klinik ve Süpervizyon Eğitimi
 • Cinsel Terapi: Prof.Dr.Mehmet Zihni Sungur Klinik ve Süpervizyon Eğitimi
 • Yeme Bozukluklarında Mindfullness, Skin Conductance Test: Prof.Dr.Tullio Scrimalli, Klinik ve Süpervizyon eğitimi
 • Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi: Prof.Dr. Atilla Soykan 3. Modülünü tamamladım (Süpervizyon halen devam ediyor)

AĞIR RUHSAL HASTALIKLAR VE PSİKİYATRİ

 • Ağır Ruhsal Hastalıklarda Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezlerinin Çalışma Prensiperi, Rehabilitasyon (Prof.Dr.Roberto Mezzina)
 • Sistemik Grup Psikoterapisi Klinik ve Süpervizyonu (Prof.Dr.M.Kemal Kuşçu)
 • Ağır Ruhsal Hastalıklarda Toplumsal Beceri Eğitiminin Klinik ve Süpervizyonu (Prof.Dr.Mustafa Yıldız)
 • Şizofrenide LEAP Eğitiminin Klinik ve Süpervizyonu (Prof.Dr.Mehmet Zihni Sungur)

AYRICA

Marmara Üniversitesi Psikiyatri özel dal poliklinikliğinde çalıştığım süre içinde:

 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (Psikoterapist Uzm. Dr. Axel Würz)
 • Geropsikiyatri (Prof.Dr.Volkan Topçuğlu)
 • Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (Prof.Dr.Yankı Yazgan)
 • Bipolar Bozukluk(Prof.Dr.Kaan Kora)
 • Alkol Madde Kullanım Bozuklukları (Prof.Dr.Yıldız Akvardar) Yaklaşım ve uygulanan psikoterapinin ayrı ayrı klinik eğitimlerini aldım mevcut gözlemci hocalar tarafından birebir supervize edildim.

 Geçtiğimiz 2 yıl Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin Sorumlu Hekimi olarak çalıştı

Ödüller

 • Şükrü F, Gökçe E, Kavak H, Uzun E- Ağrı İle ‘Huzur’evi Olur Mu?-Kongrenin En İyi Sözel Sunumu Ödülü-Marmara School Of Medicine Annual Meeting 2009-Marmara Medical Journal, 2009, Cilt 22, Sayı 2
 • Durusoy Şükrü F, Binbay T, Kora K, Kuşçu K-Urbanization, Social Capital and Schizoytpy in İstanbul-Uluslarası Sözel Sunum Teşvik Ödülü-International Conference of Cognitive Behavioral Therapy, Catania-Sicily ‘The Mind In The Clouds’, 2014

Mesleki Eğitim ve Kurslar

 • Biyoistatistik ve Bilimsel Makale Hazırlama
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Klinik Eğitimi ve Süpervizyonu
 • Cinsel Terapi Klinik Eğitimi ve Süpervizyonu
 • Psikodinamik Psikoterapi Klinik Eğitimi ve Süpervizyonu
 • Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi Klinik Eğitimi (Süpervizyonu devam ediyor),
 • Etkileşim Odaklı Sistemik Grup Psikoterapisi Klinik Eğitimi ve Süpervizyonu
 • Yeme Bozukluklarında Biofeedback Kullanımı Klinik Eğitimi ve Süpervizyonu
 • Toplumsal Beceri Eğitimi Klinik Eğitimi ve Süpervizyonu
 • Psikiyatride Ölçek Kullanımı Eğitimi ve Süpervizyonu
 • Şizofrenide LEAP Klinik Eğitimi ve Süpervizyonu

Akademik Yayın, Sunum ve Projeler

 1. Şükrü F, Gökçe E, Kavak H, Uzun E: Ağrı İle ‘Huzur’evi Olur Mu? Marmara Medical Journal, 2009, Cilt 22, Sayı 2’da yayınlandı-Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) 17. Klinik Eğitim Sempozyumu’nda sunuldu (Sözel Bildiri) (2013)
 2. Şükrü F, Topçuoğlu V-Olanzapine Bağlı Akut Hepatotoksisiste: Vaka sunumu-Türk Psikiyatri Dergisi, 2014, Cilt 25’te yayınlandı-50.Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde sunuldu (Poster Bildiri) (2014)
 3. Şükrü F, Binbay T, Kora K, Kuşçu K-İstanbul’un İki Farklı Bölgesinde Şizotipal Belirti Taraması, 2014, Tez-Türkiye Psikiyatri Dergisi Yayın Aşamasında
 4. Şükrü F-Urbanization, Social Capital and Crime in İstanbul-International Conference, Catania-Sicily ‘The Mind In The Clouds’ ta sunuldu (Sözel Bildiri) (2014)
 5. Şükrü F, Günışık M, Güneytepe S, Üçok A-Toplum Ruh Sağlığı Merkezine Gelen Hastalarla Yapılan Etkileşim Odaklı Grup Psikoterapisi’nin Hastalık Semptomlarına, İşlevselliğe ve Yaşam Kalitesi’ne Etkisi
 6. İlk Atak Psikoz Hastalarında Aileye verilen Psikoeğitim Gruplarının Hastalık Semptomlarına, Tedavi katılımına ve Hastanın İşlevselliğine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
 7. Bolu İlinde Kentleşme, Toplumsal Sermaye ve Psikoz İlişkisi
 8. Uzun Salınımlı Paliperidon tedavisinin Hastalık Semptomları, Hastane Yatışı, Tedavi Uyumu Üzerindeki Etkisi-1 yıllık Retrospektif Kohort-Veri Toplama Aşamasında

Mesleki Dernek Üyelikleri: Türkiye Psikiyatri Derneği, Avrupa Psikiyatri Derneği, Uluslarası Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, Bipolar Türkiye Derneği

Yabancı Dil: İngilizce (Çok iyi), İtalyanca ( Çok İyi), Bulgarca (Orta)

First blog post

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.