PSİKİYATRİ & PSİKOTERAPİ

PSİKİYATRİK TANI VE TEDAVİ HİZMETLERİ

Duygudurum Bozuklukları, Anksiyete Bozuklukları, Psikotik Bozukluklar, Kişilik Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozukluğu, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Alkol Madde Kullanım Bozuklukları

PSİKOTERAPİ HİZMETLERİ

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (BDT), Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi, Psikodinamik Psikoterapi, Cinsel Terapi, Aile ve Çift Terapisi, Etkileşim Odaklı Sistemik Grup Psikoterapisi